Ambulant Begeleiders solidair met collega's in het PO

30 juni 2017

‘Willen we kinderen goed onderwijs kunnen blijven bieden, dan moet er NU geïnvesteerd worden in het primair onderwijs’, zo is te lezen in het manifest.

Leerkrachten, schoolleiders en schoolbesturen tekenden gezamenlijk een manifest waarin zij de politiek oproepen hiervoor te zorgen en dit vast te leggen in een nieuw regeerakkoord. Gebeurt dit niet, dan zijn acties niet uitgesloten, schrijven zij.

Het manifest is een initiatief van PO in actie, een actiegroep van leerkrachten die op Facebook inmiddels zo’n 30.000 leden telt. Tot de ondertekenaars behoren PO in actie, PO-Raad, Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS), bonden AOb en CNV en vakorganisatie FvOv.

 

Prikactie

De Ambulant Begeleiders hebben deelgenomen aan de prikactie van 27 juni jl. Zij hebben zich geketend aan de bom die nu ligt onder de kwaliteit van het primaire onderwijs. De Ambulant begeleiders zien en ervaren ook de werkdruk aan den lijve waardoor ook zij de kwaliteit niet meer kunnen leveren. Want goed ab-en kan alleen tot stand komen middels een goede samenwerking met nu inmiddels geketende partners…


Het is : VIJF VOOR TWAALF: PRIMAIR ONDERWIJS VERDIENT MEER!

 

 
Nieuwsarchief

Triade

Ondersteuning, Scholing en Advies

 

Triade is een CRKBO gecertificeerde organisatie.