Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Ambulant Begeleiders solidair met collega's in het PO

Ambulant Begeleiders solidair met collega's in het PO
30-06-2017

‘Willen we kinderen goed onderwijs kunnen blijven bieden, dan moet er NU geïnvesteerd worden in het primair onderwijs’, zo is te lezen in het manifest. Leerkrachten,...

Lees verder

Wij, een klasse klas: goed voor groepsvorming

Wij, een klasse klas: goed voor groepsvorming
13-06-2017

Er komen steeds meer ondersteuningsvragen af op reguliere scholen. Dat vraagt iets van de leerkrachtvaardigheden. Aloysius helpt bij groepsvorming: cruciaal als je meer gedragsvarianten in de klas...

Lees verder

Nieuwe editie Informatiekrant Samen Betekenisvol Leren is uit!

Nieuwe editie Informatiekrant Samen Betekenisvol Leren is uit!
09-06-2017

Een nieuwe editie van de informatiekrant Samen betekenisvol leren (sector Zuid) is uit. In onze krant laten we graag zien hoe wij onze koers sámen met onze partners van onderwijs, jeugdhulp,...

Lees verder

Dankzij Afstandsonderwijs lukt het wl

Dankzij Afstandsonderwijs lukt het wl
08-06-2017

Bart? Da’s een echte doener. Hij werkt vier dagen per week bij een timmerbedrijf en weet van aanpakken. Maar dat leren in een klas … Niets voor hem. Toch brengt hij dankzij...

Lees verder

Triade

Ondersteuning, Scholing en Advies

 

Triade is een CRKBO gecertificeerde organisatie.