Transitie Triade

21 december 2017

Met ingang van januari 2018 zal Triade niet meer als zelfstandige eenheid werkzaam zijn, maar worden de ambulant begeleiders en hun werkzaamheden aangestuurd vanuit de (V)SO-scholen van de Aloysius Stichting.

Voor regio Eindhoven betekent dit dat aansturing gebeurt door SO-school De Rungraaf, de heer Jos Vinders. Peuterspeelzalen, KDV en scholen in het basisonderwijs kunnen hier voor hun vragen of advies terecht.

Scholen in het voortgezet en middelbaar onderwijs kunnen voor vragen contact opnemen met de heer Peter Zegers van VSO De Korenaer.

 

De website van Triade en het mailadres triade@aloysiusstichting.nl zijn natuurlijk ook nog steeds een prima manier om uw vraag bij ons neer te leggen.

 

Mocht u vragen hebben over de transitie dan horen wij dat graag.

 

Voor nu een prettige kerstvakantie en een goed 2018!

 
Nieuwsarchief

Triade

Ondersteuning, Scholing en Advies

 

Triade is een CRKBO gecertificeerde organisatie.