Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Triade 

streeft ernaar de kennis over ‘gedrag’ bij onderwijsprofessionals, pedagogisch medewerkers in onderwijs, kinderopvang, peuterwerk of buitenschoolse opvang, ouders én kinderen te vergroten. Zo krijgen steeds meer kinderen en jongeren onderwijs en begeleiding op maat, op school, in de opvang en in hun vrije tijd. Wij ondersteunen de bedoeling van passend onderwijs, om zoveel mogelijk kinderen in het reguliere onderwijs de juiste ondersteuning en begeleiding te bieden. Uiteindelijk doel: de best mogelijke kansen voor kinderen zodat zij volop kunnen meedoen in onze samenleving.

 


Triade

Ondersteuning, Scholing en Advies

 

Triade is een CRKBO gecertificeerde organisatie.