Samen(werkingsverbanden)

Triade heeft met verschillende samenwerkingsverbanden passend onderwijs een sluitend ondersteuningsaanbod gemaakt voor kinderen en jongeren met gedragsvragen. Wij werken nauw samen met onze partners in de samenwerkingsverbanden. Soms is dat in een netwerk, soms in integrale kindcentra. Welke samenwerkingsvorm ook: wij zoeken met onze partners naar synergie, zijn flexibel en kijken vanuit onze kernwaarden altijd naar mogelijkheden.

 


Triade

Ondersteuning, Scholing en Advies

 

Triade is een CRKBO gecertificeerde organisatie.