Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Vraaggerichte ondersteuning

Als professional(s) in kinderopvang, peuterwerk of onderwijs heb je soms advies of ondersteuning nodig als je te maken hebt met ‘opvallend’ gedrag van een kind of groep. Wat die ondersteuningsvraag ook is: Triade biedt als samenwerkingspartner maatwerk.

 

Ons aanbod is breed: van kortdurende, individuele ondersteuningstrajecten tot teamscholing, van (video)coaching tot co-teaching en van crisisbegeleiding tot preventieve trajecten: de ondersteuningsvraag van de professional(s) is/zijn leidend.

 

Afstandsonderwijs

Wat als het ondanks alle extra begeleiding op school tóch niet lukt en zelfs het meest passende onderwijs niet passend is? Dan eindigen kinderen en jongeren helaas vaak thuis op de bank. Afstandsonderwijs biedt juist deze thuiszitters perspectief op terugkeer naar school. Meer informatie? Download hier onze folder afstandsonderwijs (PDF).

 

Contact

Een ondersteuningsvraag? Vul hier het contactformulier in. Wij nemen snel contact op om samen te kijken naar wat Triade kan betekenen.

 

Cursusaanbod

Bekijk hier ons cursus- en ondersteuningsaanbod.

 


Triade

Ondersteuning, Scholing en Advies

 

Triade is een CRKBO gecertificeerde organisatie.